top of page

Algemene Voorwaarden Van Ammers Vertaalbureau

 

Op onze vertaalwerkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gehanteerd door het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder depotnummer 405 16076. U kunt ze onderstaand downloaden. Ook worden de Algemene Voorwaarden gepubliceerd op de website van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, www.ngtv.nl. U kunt ze ook bij ons opvragen. Wij sturen u de Algemene Voorwaarden gratis per post, fax of e-mail toe.

 

 

 

 

 


 

Algemene Voorwaarden Van Ammers Office Support Services

 

Op alle diensten verstrekt door Van Ammers Office Support Services zijn onze Algemene Voorwaarden Dienstverlening van toepassing. U kunt deze voorwaarden telefonisch, per post of per e-mail bij ons opvragen.               

Privacyverklaring

Van Ammers Taalbureau respecteert de privacy van haar cliënten stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Van Ammers Taalbureau  gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de verkregen persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied. Van Ammers Taalbureau  gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt uitsluitend voor de doeleinden zoals die in deze Privacyverklaring zijn omschreven. In de Privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens en persoonlijke gegevens die wij verkrijgen van en over onze cliënten.    Lees verder>>

Disclaimer

 

Deze website en de informatie daarop, alsmede de informatie die via deze website persoonlijk ter beschikking wordt gesteld, wordt samengesteld door Van Ammers Taalbureau & Dienstverlening. Van Ammers Vertaalbureau en Van Ammers Office Support Services zijn handelsnamen van Van Ammers Taalbureau & Dienstverlening. Door gebruikmaking van deze website, wordt u geacht ook deze disclaimer zorgvuldig te lezen en de geldigheid daarvan te aanvaarden.  Lees verder>>

Cookies

 

Op onze website maken wij gebruik van tracking cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Daarin wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Of u kunt in de cookie melding van de website aangeven dat u geen tracking cookies van  website www.vanammersvertalingen.com accepteert. In dat geval kan het echter voorkomen dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot specifieke onderdelen van onze website. Voor meer informatie over Cookies,  Lees verder>>

2010 - present

2010 - present

bottom of page