top of page

Vertalingen

U kunt bij ons terecht voor algemene en beëdigde vertalingen Engels-Nederlands en Nederlands-Engels. Onderstaand treft u nadere informatie aan over beëdigde vertalingen en onze tarieven.

Tarieven

De hoogte van ons tarief is afhankelijk van de omvang van de opdracht,  de layout en de moeilijkheidsgraad. Voor spoed opdrachten wordt een verhoogd tarief berekend. Voor nadere informatie of voor een prijsopgave contact met ons op via e-mail, info.vanammers@gmail.com.

Beëdigde vertaling en de beëdigde vertaler

Een beëdigd vertaler is een vertaler die door een rechtbank bevoegd is verklaard om teksten met een officiële en/of juridische status te vertalen en te waarmerken met een stempel. Een beëdigd vertaler moet ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers.  De beëdiging is een formele procedure waarbij de vertaling aan (een kopie van) het brondocument wordt gehecht. Integraal onderdeel van een beëdigde vertaling is de verklaring van de vertaler, waarin hij aangeeft dat hij de tekst naar eer en geweten heeft vertaald en dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het aangehechte brondocument. De opmaak van de vertaling is zoveel mogelijk identiek aan de oorspronkelijke opmaak. Het is niet de taak van een beëdigd vertaler om het aangeleverde brondocument op echtheid te controleren. Een beëdigde vertaling is niet compleet zonder handtekening en ambtstempels van de vertaler, de vertalersverklaring en het brondocument. Samen vormt het een onlosmakelijk document. Ook kan als eis worden gesteld dat de beëdigde vertaling wordt voorzien van linten. 

Beëdigde vertaling met apostille

 

Buitenlandse rechtbanken of overheden kunnen eisen dat een beëdigd vertaald document wordt voorzien van een apostille. Als het land waarvoor de beëdigde vertaling is bestemd aangesloten is bij het Apostilleverdrag, dan volstaat de verkorte legalisatieprocedure. Door de werking van het Apostilleverdrag zijn de gebruikelijke formaliteiten in het internationale juridische verkeer sterk vereenvoudigd. Met de apostille geeft de Nederlandse rechtbank aan dat de beëdigd vertaler in het register van de rechtbank staat ingeschreven alsmede in het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers. Het brondocument, de vertaling en de verklaring van de vertaler worden samengevoegd en vormen één onlosmakelijk document. De griffier van de arrondissementsrechtbank controleert de handtekening van de vertaler en voegt vervolgens een apostillestempel en verklaring toe. Wij maken gebruik van de diensten van beëdigd vertalers. 

Graag attenderen wij u erop dat het niet de taak is van een vertaler om het aangeleverde brondocument op echtheid te controleren.

 

Specialisaties

 

Naast algemene vertalingen en beëdigde vertalingen van bijvoorbeeld schooldiploma’s, getuigschriften, referentiebrieven, zijn wij gespecialiseerd in o.a.:

· het bank– en effectenwezen;

· het beroepsgoederenvervoer;

· adoptieprocedures (gezinsrapporten en opvolgrapporten);

· emigratie.

 

Neemt u voor een persoonlijke prijsopgave contact met ons op. Op onze vertaalwerkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gehanteerd door het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, www.ngtv.nl.

bottom of page